להקטין או להגדיל ?

מורה אחד הגיע יום אחד לכיתה וראה את תלמידיו צועקים, מתנצחים ומעליבים  זה את זה. הוא ניגש ללוח, לקח גיר וצייר קו באורך של מטר אחד, וביקש מהתלמידים להציע הצעות כיצד לקצר את הקו בכל דרך שהיא. רובם הציעו למחוק מימין, משמאל, אחד הציע לקפל… ואז הדגיש המורה: עליכם לקצר את הקו בלי לגעת בו! התלמידים נדהמו, חשבו, היה זה אתגר לא קל. הם התקשו למצוא פתרון. המורה ניגש אל הלוח וצייר מעל הקו הקיים עוד קו, ארוך יותר מהקו שביקש לקצר. המורה הוסיף: כדי “להקטין” מישהו, אינך צריך לפגוע או להעליב אותו… פשוט עליך להגדיל את עצמך! 

נקודה למחשבה: מה הכוונה “להגדיל את עצמך”? מדוע רוב האנשים בוחרים בדרך אחרת כדי להיות יותר גדולים מאשר השני? האם יש גם סכנה ב”להגדיל את עצמך”?